Functional Fascial Release

KEHON RAKENTEELLINEN TASAPAINOTTAMINEN FASKIAN KÄSITTELYLLÄ

Toiminnallinen, faskiaalinen ja rakenteellinen lähestymistapa yhdessä koulutusohjelmassa (aikaisemmin FRSB – Fascial Release for Structural Balance)

Ymmärrä miten ihmiskeho todella toimii – Murra anatomian ja fysiologian myytit

Opi tekemään tarkoituksenmukaisia muutoksia kehon tasapainon ja tehokkuuden maksimoimiseksi

Anatomy Trains- malli on ollut faskian, koko ihmiskehon kattavan ja yhdistävän kudoksen mielenkiinnon kasvun merkittävimpiä vaikuttaja viimeisten 15 vuoden ajan. Nykyään monet eri koulukunnat kannattavat faskia- ajatusta, mutta tällä kurssilla tulet oppimaan miten ihmiskeho todella toimii ja liikkuu, sekä faskiaalisten kudosten todelliset roolit ja toiminnot kehossa.

Opi miten ihmiskeho käyttää faskiaa minimoimaan energian käytön. Murra konsentriseen, eksentriseen ja isometriseen lihassupistumiseen liittyvät myytit. Tule oppimaan arvostus ihmiskehon tarkoituksenmukaisia ihmeitä kohtaan. Tarkoituksenmukaisiin ihmeisiin jotka perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon ja biomekaniikkaan, ei pelkästään vipuvarsiin ja vektoreihin, vaan helposti käytettäviin koko kehon strategioihin, jotka mahdollistavat näkemään ongelmien ja vaivojen todellisen lähteet.

Yhdistä manuaalisia käsittelyjä ja liikettä hyödyntäviä tekniikoita tehokkaimpiin sekä pitkäkestoisempiin tuloksiin, jotka perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon luuston, lihaksiston, nivelistön ja faskiaalisten proprioseptoreiden yhteistoimintaan. Tämä koulutusten sarja vie sinut uudelle tasolle terapian toteuttamisessa.

Koulutus on viihdyttävä, selkeä sekä visuaalisesti rikkaalla ja käytännöllisellä tavalla esitetty. Tämä koulutusten sarja tulee antamaan sinulle koko kehon kattavan ymmärtämisen ja lähestymistavan, jota voi soveltaa kaikkeen urheilusta kroonisista kivuista kärsiviin asiakkaisiin. Ymmärrät miten tehottomat mekaniikat ja liikemallit voivat johtaa ylikuormituksen aiheuttamiin ongelmiin kaukana alkuperäisestä ongelman paikasta ja miten käyttää manuaalisia käsittelyjä ja liikettä hyödyntäviä tekniikoita aikaan saamaan nopeita, tehokkaita ja kestäviä parannuksia.

Saavuta selkeämpi kuva ja vieläkin parempi arvostus ihmiskehon liikkumisen hienoudesta. Opi luotettava, tutkittuun tietoon perustuva lähestymistapa terapiaan – auta asiakkaitasi muuttumaan

Matkasi aloittaminen

Mikä tahansa Anatomy Trains- koulutus antaa erinomaisen johdannon kyseisen menetelmän kokonaiskuvaan. Koulutuksia järjestetään vuosittain yli 50 yli 20 eri maassa. Riippumatta terapeuttien aiemmasta taustasta, koulutukset ovat toimineet kultaisena standardina esittelemään faskian roolia ja Thomas Meyersin kehittämää myofaskiaalisten jatkumoiden käsitettä.

Anatomy Trains II- koulutus jatkaa taitojen kehittämistä faskian manuaaliseen käsittelyyn, sekä menetelmän kehon asennon arviointiin, BodyReading:iin – kehon asennon arviointiin. Ensimmäisessä koulutuksessa saavutettujen taitojen ja sanaston avulla jatketaan tutkimalla yksityiskohtaisempia alueita tarkemmin, erityisesti jalan ja hartiarenkaan alueiden isoa merkitystä kehon hyvään liikkeeseen.

Faskiaalinen vapauttaminen ja toiminnallinen liikkuminen- koulutus (FFR-koulutus, Functional Fascial Release)

Nämä koulutukset voidaan suorittaa missä järjestyksessä tahansa, ajatellen nykypäivän kiireistä terapeuttia. Koulutuksissa käytyjen taitojen kehittäminen ei seuraa mitään ennalta määrättyä linjaa vaan koulutuksia voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä, jolloin omaa kalenteria ei tarvitse muovata meidän kalenterimme ympärille.

Jokainen koulutus voi toimia omana kokonaisuutena ja antaa uutta ymmärrystä jokaiselta eri kehonalueelta, miten rakenteellinen ja toiminnallinen anatomia ovat sidoksissa monissa yleisissä asioissa ja vaivoissa. Koulutusmateriaalit annetaan oppimistehtävien kanssa ennen ja jälkeen koulutuksen.

Kun olet ottanut osaa jokaiseen sarjan koulutuksen, voit opetella laittamaan kaikki koulutuksen tarjoamat taidot yhteen kattavaksi ja tehokkaaksi menetelmäksi. Perustuen moniin uusiin ja toteen näytettyihin lähestymistapoihin, uskomme että FFR antaa sinulle modernin monitaitoisen terapeutin taidot palpaatiossa, asennon arvioinnissa (BodyReading) ja toiminnallisessa liikkeen analyysissa.

Huomio: vaikka selkeä suositus onkin, että käyt Anatomy Trains I ja II koulutukset ennen FFR-koulutusta, eivät ne ole pakollisia. Voit omata aiemman koulutuksesi ja ammattitaitosi vuoksi jo paljon asennon arviointi sekä faskiaalisen käsittelyn kosketustaitoja. Voi tarvita niiden lisäksi etukäteismateriaalia tietojesi täydentämiseksi, ennen kuin osallistut FFR-koulutukseen. Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme. Ollaksesi osallistumiskelpoinen Rakenteellisiin strategioihin on kaikki FFR ja Anataomy Trains I ja II koulutukset käytävä.

1. Jalkaterän kaaret ja alaraajat – 3 päivää

595 € + alv 24%,

550.- + alv 24% Earlybird (Sitova ilmoittautuminen 3 kk ennen alkua)

499.- +alv 24% FFR koulutusputki Earlybird (sitova ilmoittautuminen putkeen ennen 31.3.2018)

Jalkaterät ovat osa kehoamme, joiden avulla olemme vuorovaikutuksessa alustan kanssa. Jalkaterien eri rakenteiden välillä olevalla epätasapainolla on selkeitä vaikutuksia myös ylempänä kehossa. Jalkaterien kaarien hyvä tasapaino on välttämätöntä helpolle ja sulavalle kävelylle, lantion tuelle, alaselän tehokkuudelle ja jopa pään sekä niskan tuennalle. Alaraajamme toimivat kokonaisuudessaan kirjaimellisesti perustana kehomme muille rakenteille. Tämä työpaja analysoi jalkaterien luustoa ja sitä miten ne edesauttavat tai haittaavat kaarirakenteita. Katsomme alaraajojen lihaksista tulevia voimia ja luomme strategioita, joiden avulla pyrimme pitämään yllä parempaa alaraajojen mekaniikkaa hoitamalla myofaskiaalisia kireyksiä, rajoitteita ja epätasapainoja.

Ilmoittaudu: http://anatomytrains.fi/yhteydenotto/

2. Lantio ja lonkka – 2 1/2 päivää

495 € + alv 24%,

450.- + alv 24% Earlybird (Sitova ilmoittautuminen 3 kk ennen alkua)

415.- +alv 24% FFR koulutusputki Earlybird (sitova ilmoittautuminen putkeen ennen 31.3.2018)

Lonkka ja lantio toimivat yhdessä siirtääkseen alaraajojen voimaa selkärankaan, täten näillä rakenteilla on monimutkainen rooli täytettävänä ihmiskehossa. Ida Rolf kuvaa lantiota ”niveleksi joka määrittää symmetrisyyden” ja syy siihen on helppo nähdä. Eroavaisuudet lantioissa voivat vaikuttaa sekä alaspäin alaraajoihin että ylöspäin selkärankaan. Tasapainon saavuttaminen näissä rakenteissa voi olla äärimmäisen tärkeää, jotta terapiassa voidaan saavuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia. Tämä kurssi valaisee ihmiskehon arkkitehtuurin kiilakiven eli lantioon liittyviä asioita organisoimalla lantioon liittyvät parinkymmentä lihasta kolmeksi erilliseksi viuhkaksi. Voit olla spesifi vain hyvällä erottelukyvyllä.

Ilmoittaudu: http://anatomytrains.fi/yhteydenotto/

3. Vatsaontelo, rintakehä ja hengittäminen – 2 1/2 päivää

495 € + alv 24%,

450.- + alv 24% Earlybird (Sitova ilmoittautuminen 3 kk ennen alkua)

415.- +alv 24% FFR koulutusputki Earlybird (sitova ilmoittautuminen putkeen ennen 31.3.2018)

Hengittäminen on elintärkeää ja hengityksen tien sisään sekä ulos ihmiskehosta voi muuttua epäedulliseksi selkärangan rakenteellisten ongelmien vuoksi. Rangan tulee myös toimia hartioiden, niskan ja pään kannattimina. Rangan asento ja sen suhde lantioon nähden voivat täten olla elintärkeitä yläraajojen, pään, kaulan ja leuan toiminnalle ja mekaniikalle.

Ilmoittaudu: http://anatomytrains.fi/yhteydenotto/

4. Selkäranka jänniterakenteena – 2 päivää

420 € + alv 24%,

380.- + alv 24% Earlybird (Sitova ilmoittautuminen 3 kk ennen alkua)

333.- +alv 24% FFR koulutusputki Earlybird (sitova ilmoittautuminen putkeen ennen 31.3.2018)

Tämä kurssi tarkastelee selkärankaa jännitteestä riippuvaisena rakenteena (tensegrity) – kuinka luut kelluvat myofaskiaalisessa tasapainossa. Katsomme miten se on olennainen osa kokonaisuutta, jonka huonon, ei tarkoituksenmukaisen toiminnan ja mekaniikan tuskalliset vaikutukset tiedämme ja tunnemme. Emme arvosta tarpeeksi selän upeaa mukautumiskykyä kun selkärangan nikamien annetaan ”kellua” jännitteen meressä.
Katsomme jokaisen selkärangan osa-alueen (kaula-, rinta-, ja lannerangan) käytettävissä olevia toimintoja ja miten eri toiminnot voivat johtaa liikemallien toimintahäiriöihin. Laittamalla selkäranka ympäröivien rakenteiden kanssa kontekstiin, voimme ymmärtää paremmin syyt sen rajoitteisiin ja sen ihmeellisiin kykyihin. Kun selvitämme selkärankaa ympäröivien pehmytkudosten loogisen kaavan, voit arvioinnin ja opittujen vapauttavien ja tasapainottavien tekniikoiden avulla käsitellä monia rakenteellisia ja toiminnallisia selkään liittyviä ongelmia.

Ilmoittaudu: http://anatomytrains.fi/yhteydenotto/

5. Hartiarengas ja yläraajat – 2 1/2 päivää

420 € + alv 24%,

380.- + alv 24% Earlybird (Sitova ilmoittautuminen 3 kk ennen alkua)

333.- +alv 24% FFR koulutusputki Earlybird (sitova ilmoittautuminen putkeen ennen 31.3.2018)

Nykypäivänä autolla ajamisen ja päätetyöskentelyn vuoksi yläraajoja käytetään ainutlaatuisen poikkeuksellisella tavalla. Olkapäitä voidaan helposti käyttää kompensoimaan tai aiheuttamaan kaula- ja rintarangan epäsymmetriaa niin asennossa kuin kuormituksessakin, johtuen rintakehän monimutkaisesta vakauden ja liikkuvuuden välisestä yhtälöstä. Tämä kompensoiminen tai epäsymmetria voivat johtaa ongelmiin pitkin yläraajoja, mutta myös ylös kaulaan, leukaan ja jopa selkärankaan ja rintakehään. Opit tunnistamaan ideaaliset ja kompensoivat liikemallit ja miten sitoa ne koko kehon yhteiseen tarinaan. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden nähdä, mitä tulisi tehdä pitkäaikaisten tulosten saavuttamiseksi.

Ilmoittaudu: http://anatomytrains.fi/yhteydenotto/

6. Pää, niska ja leuka – 2 päivää

420 € + alv 24%,

380.- + alv 24%, Earlybird (Sitova ilmoittautuminen 3 kk ennen alkua)

333.- +alv 24% FFR koulutusputki Earlybird (sitova ilmoittautuminen putkeen ennen 31.3.2018)

Kaula on merkittävä biomekaanisen insinöörityön saavutus. Se sallii laajan liikelaajuuden samalla ylläpitäen rakenteellisen vahvuuden. Se monesti nähdään viimeisenä paikkana kehon kompensaatioille, sillä tässä kehonosassa tapahtuu kaikki alempana tapahtuneiden muutosten korjaukset. Tämä mahdollistaa silmien ja korvien suuntautumisen horisontaalisesti. Asento- ja liikemallit vaikuttavat tietenkin myös vastakkaiseen suuntaan, varsinkin leuasta, johtuen sen monista mahdollisista asento- ja liikemalleista jotka pitävät kehon sen kompensatorisissa asennoissa. Tämä kurssi keskittyy kaulan ja leuan kompleksien avainalueisiin, joka mahdollistaa toimivien strategioiden rakentamisen kipujen helpottamiseen näillä mahdollisilla ongelma-alueilla. Lievitystä pyritään saamaan aikaan molempiin suuntiin ja valmistaen kehon pitempiaikaiselle muutokselle.

Ilmoittaudu: http://anatomytrains.fi/yhteydenotto/

KOULUTUSPUTKEN YHTEISHINTA:

2845.- + alv 24%

2328.- + alv 24% EARLYBIRD, sitova ilmoittautuminen ennen 31.3.2018

 2590.- + alv 24%, 31.3.2018 jälkeen

 

Functional Fascial Release Certification -moduuli 5 + 5 päivää

Hinta 1990 € + alv 24%

Integroi kaikki aiemmissa kahdeksassa koulutuksessa (Anatomy Trains ja FFR-sarja) opittu tieto yhdeksi vahvaksi paketiksi ainutlaatuisella kolmen käsittelykerran sarjalla.

Kahdeksan päivän perusteellisen koulutuksen aikana (3 päivää koulutusta, kahden päivän tauko jota seuraa viisi päivää harjoittelua) tulet kehittämään kyvyn nähdä koko ihmiskeho kokonaisuutena. Koulutuksessa hyödynnetään aiemmin opittua asennon ja toiminnallisen liikkeen arviointia ja integroidaan tämä tieto koko kehon välisten yhteyksien käsittämiseksi. Tulet saamaan toiminnallisia analysoinnin työkaluja, joiden avulla voit suunnitella ja suorittaa Structural Bodywork-sarjaa, joka tuottaa tehokkaita ja kestäviä vaikutuksia asiakkaillesi. Sarjan aikana hyödynnetään Thomas Myersin Anatomy Trains:in mallia tulkitsemaan rakenteellisia ja toiminnallisia kompensaatioita.

Kolmen käsittelykerran sarjan aikana tulet oppimaan taidon tasapainottaa kehon alaosa (1. kerta), yläkeho (2. kerta) ja selkäranka (3. kerta). Tämä sarja mahdollistaa, että asiakas saa takaisin tuntemuksen kokonaisuudesta ja jatkuvuudesta kehossaan Hän pystyy käyttämään kehoaan kommunikoivana ja yhtenäisenä kokonaisuutena yksittäisten kehonosien sijaan. Lisäksi sarja tuo tehokkuutta ja integraatiota heidän oman kehon järjestelmäänsä.

Kun olet suorittanut Structural Bodywork-tutkinnon. Voit laajentaa ja syventää osaamistasi edistyksellisen rakenteellisen integraatioharjoittelun avulla (Structural Integration Training). Tähän harjoitteluun sisällytetään mielen ja kehon väliset kytkökset, sekä laajennetaan Structural Bodywork Certification-moduulin opittuja taitoja.

Kaikki opettajamme ovat korkeasti koulutettuja ja kokeneita ammatinharjoittajia. He kykenevät käyttämään kattavasti eri opetusmetodeja auttaakseen sinua hiomaan taitojasi kosketuksen taidossa, jolla taataan luotettava ja tarkka faskiaalisten kudosten käsittelyn taito jokaiseen kehonosaan. Opettajamme ovat ajantasalla viimeisimmästä tutkimustiedosta sekä ihmiskehon käsittelytavoista ja antavat sinulle mahdollisuuden sekoittaa nykyisiä taitojasi uusien esiteltyjen ideoiden kanssa ja kehittää oman tyylisi myofaskiaaliseen käsittelyyn.

Klikkaa koulutuskalenteriin:     http://anatomytrains.fi/events/event/

Klikkaa kuukausikalenteriin:     http://anatomytrains.fi/koulutuskalenteri/

Ilmottaudu:                                 http://anatomytrains.fi/yhteydenotto/

Tulevat koulutukset

  • Ei tulevia koulutuksia
Ota yhteyttä