ANATOMY TRAINS STRUCTRE & FUNCTION 2: Kaksipäiväisessä Thomas Myersin Anatomy Trains -konseptiin perustuvassa koulutuksessa tutustutaan viimeisimpään huippututkimuksen tuottamaan teoriatietoon ja eri lähestymistapoihin faskiakäsittelyn ja toiminnallisen anatomian maailmassa. Käytännön osaamista painotetaan niin liikkeen analysoinnin kuin manuaalisen käsittelyn ja harjoittelun näkökulmista. Koulutuksen tärkein tavoite on palvella liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaista (tai opiskelijaa) käytännön työssään parhaalla mahdollisella tavalla, siksi näkemykset esitetään seikkaperäisesti ja perusteellisesti, mutta samalla selkeästi ja havainnoillistavasti.

Anatomy Trains II -koulutuksessa tutustutaan syvään etulinjaan, toiminnallisiin linjoihin ja yläraajan linjoihin; päästään lähemmäs todellista kolmiulotteista näkemystä ihmiskehosta. Harjoitellaan arvioimaan ja korjaamaan kehon myofaskiaalisia asento- ja liikemalleja niin paikallisesti kuin globaalisti. Opitaan miksi, milloin ja miten faskiarakenteita käsitellään ja mobilisoidaan. Käsittelytavat ja niiden vaikutukset opetetaan niiden rakenteellisessa ja toiminnallisessa kontekstissa.

SISÄLTÖ

  • Perustuu Anatomy Trains I -koulutuksessa hankittuun tietotaitoon, jonka pohjalta kehitetään faskiaalista tuntumaa manuaaliseen käsittelyyn.
  • Anatomy Trains -linjojen kertaus staattisessa asennossa. Tutustutaan asennon kokonaisvaltaisempaan ja yksityiskohtaisempaan arviointiin (BodyReading) sekä erityisesti vartalossa käytettyyn Sylinteri-konseptiin.
  • Lisää toiminnallisen liikkeen analyysiä, jotta opitaan näkemään faskian liukuminen sekä ymmärtämään paikallisten ja globaalien yhteyksien vaikutus toisiinsa.
  • Opitaan hyödyntämään DASIE-menetelmän vahvuuksia.
  • Tehdään tutummaksi taivutuksen, kallistuksen, siirtymisen ja kierron käsitteitä, kehittäen samalla faskiaalista tuntumaa.
  • Opitaan faskiakäsittelyn periaatteet avustetusta ja vastustetusta vapautuksesta suhteessa asennon arviointiin (BodyReading), kudosten tason liikkeisiin, tasojen erotteluun ja jännitteen vähentämiseen (käyttäen Schleipin mallia mekanoreseptoreista) halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.
  • Luodaan malli globaalista ja paikallisesta jännitteestä; ymmärretään jännitteiden välisen yhteyden tasapainottamisen merkitys.

Anatomy Trains I ja II -koulutukset antavat pohjan tuleviin FRSB (Fascial Release for Structural Balance) -koulutuksiin, joissa syvennytään kehon eri alueiden opiskeluun osana kokonaisvaltaista myofaskiaalista verkostoa. Myofaskiaalisen anatomian maailma laajentuu erittäin nopeasti parhaillaan tehtävän tutkimustyön ansiosta – Pysy kanssamme kehityksen kärkijoukoissa!

Koulutuskokonaisuus (I ja II osio) on 4 päiväinen, mutta jaettu kahteen 2 päivän jaksoon käytännön oppimisen vuoksi

Hinta / 2 päivää 420€ + alv 24%

Hinta / 4 päivän 760€ + alv 24%

Ilmoittaudu:  http://anatomytrains.fi/yhteydenotto/

Tulevat koulutukset

  • Ei tulevia koulutuksia
Ota yhteyttä